RUSTİK YEŞİL - TEKNİK ÖZELLİKLER
ikon_yesil

Petrografik Analiz

Kaya Türü : Fosilli Kireçtaşı

Örnek mikroskopik olarak %75 dolayısında kısmen iyi korunmuş, kısmen parçalanmış fosiller (Nummulitler, Assilinler, algler vs.) ile bunların arasını dolduran %17 dolayında mikritik çimentodan oluşmaktadır. Çimentoda kısmen sparit gelişimi yeralır.

Bazen fosillilerin mikrit ile doldurulmuş iç kesimlerinde bazende matriks aralarında pelletler halinde %3 dolayında glokonit gözlenir. Pelletlerin iç kısmında, yada klastlar halinde orta-iyi yurvarlaklaşmış %4 dolayında kuvars ve %1 kadar feldspar klastları vardır. Kaya, çok seyrek kılcal çatlakları olup çatlakları mikrit ile doldurulmuştur.

ANALİZ SONUÇLARI
ry_teknik